Analiza uwarunkowań

Projektowanie to złożony proces inwestycyjny, obejmujący różne etapy, od analizy uwarunkowań poprzez koncepcje do projektu budowlanego i wykonawczego. Na każdym etapie wymagane jest załatwianie odpowiednich dokumentów i podejmowanie określonych działań zmierzających do możliwie ekonomicznego i terminowego zakończenia prac.

W tym celu projektant APP "PROMA-BUD" każdorazowo przy rozmowie z inwestorem przeprowadza stosowną analizę posiadanych dokumentów i konieczności uzyskania brakujących. W ten sposób unikamy niepotrzebnych kosztów związanych z pozyskiwaniem wymaganych dokumentów oraz, co istotne , kiedy i gdzie trzeba załatwiać wymagane dokumenty. Analiza jest całkowicie bezpłatna i może być połączona z wyceną prac projektowych.

Fachowa obsługa, projekty dla wymagających

Służymy Państwu pomocą w wyborze optymalnego pod wzgledem uzytkowym, ekonomicznym a także formalno-prawnym, projektu typoowego budynku mieszkalnego.

Projekt budowlany

Oferujemy sporządzanie projektów budowlanych obiektów kubaturowych, takich jak budynki: domy mieszkalne jedno- i wielorodzinne, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, przemysłowe, produkcyjne, handlowe, rolnicze, gospodarcze, garażowe. Projekty wykonujemy w zakresie wszystkich branż w zależności od wymagań i przeznaczenia obiektu tj.: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, wentylacji – klimatyzacji, elektrycznych, teletechnicznych, z jednoczesną możliwością sporządzenia kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Na Państwa życzenie przy współpracy z firmami zewnętrznymi zapewnimy opracowanie wizualizacji, aranżacji wnętrza.

Projekt Indywidualny dla Wymagających - projektujemy z pasją, specjalnie dla Ciebie!

Najczęściej projekt indywidualnych dotyczy budynków użyteczności publicznej, administracyjnych, hotelowych, przemysłowych, produkcyjnych z uwagi na specyfikę rozwiązań i wymagań Inwestora. Sporządzany jest zawsze tam, gdzie mamy do czynienia z rozbudową, przebudową, nadbudową luz zmianą sposobu użytkowania już istniejącego budynku. W takiej sytuacji wymagane jest uprzednie wykonanie inwentaryzacji budowlanej, oceny technicznej obiektu a nawet niekiedy ekspertyzy budowlanej.
Inwestorzy, którzy decydują się na wybór projektu indywidualnego domu mieszkalnego, wymagają od projektanta kreatywności, oczekują rozwiązań niestandardowych, kładą wielki nacisk na niepowtarzalność formy i funkcji obiektu – zrealizujemy to dla Ciebie.


Projekt Typowy dla Zdecydowanych!

Zdecydowana większość projektów typowych, to projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Służymy Państwu pomocą w wyborze optymalnego pod względem użytkowym, ekonomicznym a także formalno – prawnym, projektu typowego. Współpracujemy z pracowniami projektów gotowych, oferującymi największy wybór projektów, m.in.:
- archon
- extradom
Projekt typowy wymaga adaptacji do warunków miejscowych. Adaptacji tej dokonuje projektant sporządzając jednocześnie projekt zagospodarowania terenu na podstawie wcześniej pozyskanych dokumentów, map, warunków, ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub Miasta, a w przypadku jego braku Decyzji o warunkach zabudowy.
Adaptację można podzielić na dwie części: „wymaganą” - dopasowanie projektu do wymagań prawnych, bez którego nie będzie możliwe zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz „dodatkową” – polega na wprowadzeniu zmian w zakresie wnioskowanym przez inwestora (zmiana okien, drzwi, tarasów i ich zadaszeń, zmiana gabarytów budynku, podwyższenia ścian, itp.)

Na państwa życzenie pośredniczymy w zakupie wybranego projektu.


Kompleksowe sporządzanie adaptacji

Przekonaj się, jak z APP Proma Bud łatwo, sprawnie przygotujesz projekt zagospodarowania działki lub terenu.