• Świetlica w Glinicy

  • Budowa kompleksu sportowego w Kotli

  • Przebudowa budynku świetlicy w Wierzchowicach.

  • Remont świetlicy wiejskiej w m. Nielubia.